Çığlık Işıkla Buluştuğunda

Bu kitaptaki resimler, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde, 1957-1992 yılları arasında yatan ya da ayakta tedavi olan hastalar tarafından yapılmış ve binlerce resimden oluşan büyük bir koleksiyondan, küçük bir parçayı temsil etmektedir. Yazılı metinlerde ise, yaratıcılık ve akıl hastalığı ilişkisi, sanat tedavisinin anlam ve tar,hçesi ve psikopatolojik ürünlerin sanatsal değeri gibi konuların tartışılması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu koleksiyonun yıllar sonra yeniden keşfedilmesinin ve sanatla tedavinin Türkiye'de yaşadığı serüvenin öyküleri de sunulmaktadır.


Bu resimler ilk olarka, 2004 yılında "Çığlığın Işıkla Buluşması" adıyla yayınlanmıştı. Şimdiki kitap, ilkinden farklı olarak, yukarıda söz edilen konuları, yeni bilgi ve belgelerle daha geniş ve ayrıntılı şekilde ele almaktadır.Bu amaçla, tartışma alanı ile ilişkisi daha uzak kalan metinler çıkarılmış, bazılarında değişiklikler yapılmış, yeni metin ve fotoğraflar eklenmiştir.


Benzer şekilde, seçilmiş 190 resimden oluşan ilk kitabın yayınlanması sonrasında koleksiyonun yaklaşık 800 resimlik ek bir parçası bulunduğu için, ilk kitaptaki bazı resimler çıkartılıp, yeni bulunan resimlerden ekleme yapılarak, bu kitapta koleksiyonun 243 resimlik daha büyük parçası yayınlanmıştır. Ayrıca, kitabın İngilizceye çevrilerek bu etkinliklerin dünyaya da tanıtılması amaçlanmıştır.


Prof. Dr. Olcay Yazıcı

Maçka Cad. Beyaz Apt. No:15 Kat:3 D:6 Maçka - İstanbul

info@olcayyazici.com.tr

+90 212 246 41 21

+90 538 962 57 42

Engin Tasarım