Çığlığın Işıkla Buluşması

Yaratıcılığın ancak ruhsal olarak sağlıklı olma durumunda ortaya çıkabileceği görüşüne karşılık, akıl hastaları insanı büyüleyici sanat ürünleri ortaya koyabilmektedir. Bu sonuç, hastalığın tahrip edici gücüne karşın, kişinin yaratıcı potansiyelinden 'geride kalanın hala işlev görmesi' gibi mi algılanmalıdır? Yoksa hastalık, kişinin bazı özelliklerini 'değiştirirken', yeni yaratma biçimlerini -bu biçimler başkalarına alışılmamış, garip ve ürkütücü gelebilse de- o kişiye 'katmakta' mıdır? Bu soru tartışmalı kalmış görünse de, hasta resimlerinin çarpıcı etkiye ulaşabilmesi savı, elinizdeki kitapta incelenebilir durumda.

 

Çığlığın Işıkla Buluşması projesi, şu aşamalardan geçerek gerçekleşti: İlk aşamada tüm resimler incelendi. 'Bitmemiş' görünenlerle, aşırı yıpranmış olanlar elendi. Sonra, psikiyatrik ve sanatsal açıdan sergilenmeye değer bulunanlar seçildi. Bize değerli görünen beş yüzden fazla resim klinik duvarlarına taşındı. Ancak, bu sayıda resmi toplum içinde sergilemek ya da bir kitapta toplamak zor göründüğünden, bu amaçlar için 190 örnek seçildi.

 

 

İkinci aşama, elimizdeki kitabı oluşturabilmek; üçüncüsü ise bu yapıtların sergilenerek topluma ulaştırılabilmesiydi. Bu amaçların 2003 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflendi.

 

 

Bu kapsamlı proje adım adım yaşama geçirilirken biz büyük bir mutluluk ve coşku duyduk, ama en güzeli bunları sizlerle paylaşabilme umuduydu. Bu umudu gerçeğe dönüştüren en büyük etken, Sayın Asım Kocabıyık'ın projenin anlam ve heyecanını hissedip tereddütsüz sağladığı destek oldu. Kendisine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

 

Prof. Dr. Olcay Yazıcı

 

Maçka Cad. Beyaz Apt. No:15 Kat:3 D:6 Maçka - İstanbul

info@olcayyazici.com.tr

+90 212 246 41 21

+90 538 962 57 42

Engin Tasarım