Depresif Hastalıklar - Hastalık tipleri

DEPRESİF BOZUKLUKLARIN HASTALIK TİPLERİ VE GİDİŞİ

DEPRESİF HASTALIK TİPLERİ

Depresif bozukluklar gidiş özelliğine göre iki tip hastalık tablosu sunabilir: Major depresif hastalık ve distimi.

Major depresif bozukluk: Hasta bir ya da daha fazla major depresif dönem geçirmiştir. Mani, hipomani ya da karma dönem yoktur; böyle bir dönem ortaya çıkarsa tanı bipolar bozukluk şeklinde değişir.

Distimi: Hastada major depresif boyuta ulaşmayan, daha hafif (minör) depresif belirtiler sürekli, kronik şekilde (en az iki yıldır) bulunmaktadır. Hastanın normal kalabildiği ara dönemler yoktur, ya da olsa bile iki aylık süreyi geçmez.

DEPRESİF HASTALIKLARIN GİDİŞ VE SONLANIMI

Major depresif bozukluk da, bipolar bozukluk gibi, yüksek oranda yineleyici olma eğilimlidir. Bu eğilim başlangıç döneminde bipolar bozukluğa göre daha düşük görünse de, geçirilen depresyon sayısı arttıkça benzer bir düzeye yükselir. Bir major depresyon geçirenlerin başka bir depresyon geçirme olasılığı %50 dolayında iken, bu olasılık iki depresif dönem geçirenlerde %70’e ve üç depresif dönem geçirenlerde %90’a çıkar. Major depresif bozukluklu hastaların yalnızca 1/3’ünde hastalığın yinelemediği; bunların da genelde ailesinde böyle bir hastalık öyküsü olmayan ve hastalığın geç yaşta başladığı kişiler olduğu görülmektedir. Major depresif dönemlerin tedavisiz kalması halinde, manik dönemlere göre daha uzun sürmesi beklenebilirse de, sonuçta 3-6 ay içersinde düzelerek, hastanın normal yaşamına geri döneceği, ancak koruyucu bir tedavi uygulanmazsa, bu dönemlerin süresi belirsiz aralarla tekrarlayacağı düşünülür. Bipolar hastalıkta olduğu gibi, çoğu hasta dönemler arasında normal işlevsellik düzeyine geri döner. Ancak, bu işlevselliğin tam geri dönmemesi, ya da tedavisiz kalan dönemlerin beklenenin tersine çok uzama ya da kronikleşme olasılığı bipolar bozukluktan daha fazladır. Distimik bozukluk ise, hastanın genelde ‘ben kendimi bildim bileli böyleyim’ dediği bir geçmişe uzanır, sıklıkla ergenlik döneminde başlar, yaşamboyu yaygınlığı %6 gibi bildirilmektedir. Depresif bozukluklardaki en büyük risk, özkıyım (intihar) olasılığıdır. Major depresif bozukluklu hastaların yaklaşık %15’I özkıyım ile kaybedilir. Ayrıca, yaşlı depresif hastalarda ölüm olasılığı dört kat artar. Major depresif hastalığın kalp hastalığı riskini artırdığı da gösterilmiştir. Bu nedenlerle, iki major depresif dönem geçirmiş hastalarda, yaşlılarda tek bir dönem sonrasında da, koruyucu tedaviye geçmek anlamlı görünmektedir. Distimi de, belirti düzeyi hafif görünse de, kronik gidişiyle kişinin yaşamını ciddi ölçüde tahrip edici, alkol ve uyuşturucu kullanımı ve özkıyım riski yüksek olan bir bozukluk olarak, tedavisi gerekli bir hastalık grubunu oluşturur.

 

 

Maçka Cad. Beyaz Apt. No:15 Kat:3 D:6 Maçka - İstanbul

info@olcayyazici.com.tr

+90 212 246 41 21

+90 538 962 57 42

Engin Tasarım