Bipolar Hastalık - Hastalık tipleri ve gidişi

BİPOLAR BOZUKLUĞUN HASTALIK TİPLERİ VE GİDİŞİ

BİPOLAR HASTALIĞIN TİPLERİ

Bipolar bozukluğun gidiş özelliğine göre üç çeşit bipolar hastalık tipi ortaya çıkar: Bipolar-1 bozukluk, bipolar-2 bozukluk ve siklotimi.

Bipolar-1 bozukluk:Eğer hasta manik bir dönem geçirirse tanı bipolar-1 bozukluk olarak konur. Bu tanı, hastanın yaşamı boyunca manik, hipomanik, depresif ya da karma dönemler geçirebileceğini, bu dönemlerin bir kaç ay içersinde düzelip hastanın normal yaşamına geri döneceğini, ancak bir koruyucu tedavi yapılmazsa, bu dönemlerin süresi belirsiz aralarla tekrarlayacağını işaret etmektedir. Hangi tip dönemin geleceği ve ne zaman tekrarlayacağı ise genelde belirsizdir.

Bipolar-2 bozukluk:Hasta yalnızca major depresif ve hipomanik dönemler geçirmektedir. Mani ve karma tip nöbetler bulunmaz. Benzer şekilde, hangi tip dönemin geleceği ve ne zaman tekrarlayacağı genelde belirsizdir.

Siklotimi:Hastada yalnızca hipomanik ve major depresif boyuta ulaşmayan, daha hafif (minör) depresif dönemler bulunur. Ancak, bunlar ardışık olarak sürekli yineler. Hastanın normal kalabildiği ara dönemler yoktur, ya da olsa bile iki aylık süreyi geçmez. Dolayısıyla, bipolar bozukluğun daha hafif, ama neşe ve hareketlilik, ardından durgun ve suskunluk şeklinde, sürekli dalgalanan ve kronik (en az iki yıldır süren) bir biçimi söz konusudur.

BİPOLAR HASTALIĞIN GİDİŞ VE SONLANIMI

Bipolar bozukluklar yüksek oranda yineleyici olup, bir manik dönem geçirenlerin ikinci bir duygudurum dönemi gecirme olasılığı %90’dan fazladır. 10 yıllık bir hastalık süresi icinde geçirilen ortalama dönem sayısı 4 olarak saptanmıştır. İlk dönemin depresyon olması daha sık görülür. Dönemler arasındaki normal kalınan sürenin, ilk bir kaç dönem arasında daha uzun (5-10 yıla kadar uzayabilen bir süre) olması, sonra bunun giderek kısalıp belli bir frekansa oturması beklenebilir. Ancak genelde,dönemlerin ne aralıklarla ortaya çıkacağı ve ne tipte olacağı bir kurala bağlanamaz.Buna karşılık, bazı hastalar mevsimsellik gösterir ve ayni mevsimlerde, hatta ayni aylarda ayni tip dönemler düzenli olarak yineleme gösterebilir. Yılda 4 ve daha fazla dönem geciren hastalara ‘hızlı döngülü’ adı verilir. Bu tip hastalar koruyucu tedavilere daha dirençli olma eğilimlidir. Dönemler, nadir olsa da, birbirini yapışık olarak da izleyebilir (sürekli döngü durumu). Yarıdan fazla hastada dönemler psikotik özelliktedir. Çoğu hasta dönemler arasında normal işlevsellik düzeyine geri döner, ancak, %20-30 kadarında bazı kalıntı belirtiler sürebilir ya da işlevsellik tam düzelmeyebilir.

 

 

Maçka Cad. Beyaz Apt. No:15 Kat:3 D:6 Maçka - İstanbul

info@olcayyazici.com.tr

+90 212 246 41 21

+90 538 962 57 42

Engin Tasarım