Duygudurum Bozuklukları - Hastalık Tip ve Gidişi

Duygudurum bozuklukları iki ana gruba ayrılır:

A.Bipolar (iki uçlu/iki kutuplu) hastalıklar.

B.Depresif hastalıklar (unipolar ya da tek uçlu/tek kutuplu depresyon).

Bipolar bozukluklar: Manik, hipomanik ya da karma dönemlerin varlığıyla tanınırlar. Bunlar yanında depresif dönemler de bulunmaktadır. Bipolar bozukluklar grubunda başlıca üç hastalık yer alır:

1.Bipolar-1 bozukluk: Manik, hipomanik, karma ve major depresif dönemlerin hepsi ortaya çıkabilir. Ancak, tanıyı koyduran ana özellik manik bir dönemin varlığı olup, hasta yalnızca bir manik dönem geçirse ve başka bir hastalık dönemi bulunmasa bile, tanı bipolar-1 bozukluk olur.

2.Bipolar-2 bozukluk: Hasta yalnızca major depresif ve hipomanik dönemler geçirmektedir. Bu tanıyı koyabilmek için hastanın en az iki (yani bir major depresif ve bir hipomanik) hastalık dönemi geçirmiş olması gerekir.

3.Siklotimi: Hasta yalnızca hipomanik ve minor depresif belirtiler gösterir; ancak bu belirtiler ara vermeksizin sürekli (arada en fazla iki aylık iyilik dönemleri olabilir) ve kronik olarak (en az iki yıldır devam etmektedir) bulunmaktadır. Mani, karma ya da major depresif dönemler bulunmaz.

Depresif hastalıklar (unipolar depresyon): Hastada yalnızca major ya da minor depresyon dönemleri bulunur. Minör depresyon ile kastedilen, major depresyon dönemi tanı ölçütlerini tam karşılayamayan depresif belirtilerin varlığıdır. Minör depresif belirtiler üzücü bir olay karşısında kısa ve geçici olarak sergilendiğinde önemli bir sorun sayılmayabilir; ama sürekli olduğunda, yaşamı ciddi şekilde bozma potansiyelindedirler. Depresif bozukluklar grubunda başlıca iki hastalık yer alır:

1.Major depresif bozukluk: Yalnızca major depresif dönemlerle seyretmektedir. Mani, hipomani ya da karma dönemler bulunmaz.

2.Distimik bozukluk: Hastada yalnızca minör depresif belirtiler bulunur; ancak bu belirtiler ara vermeksizin sürekli (arada en fazla iki aylık iyilik dönemleri olabilir) ve kronik olarak (en az iki yıldır devam etmektedir) bulunmaktadır. Mani, hipomani, karma ya da major depresif dönemler bulunmaz.

GİDİŞ VE SONLANIM

Duygudurum bozuklukları yineleyici bir gidiş gösterir. Yani bir hastalık dönemini izleyen, süresi belirsiz bir ara dönem ardından, bir sonraki hastalık dönemi beklenmelidir. Bipolar bozuklukta bu yineleme eğilimi daha fazla olsa da, depresif hastalıklarda da geçirilen dönem sayısı arttıkça (iki ve daha fazla ise) yineleme olasılığı da hızla artar. Dönemler arasındaki normal kalınan süre, hastalığın başlangıcında daha uzun olsa bile, sonra giderek kısalması beklenebilir. Dönemler arasında hastanın tam düzelmiş olması beklenir; ancak, bazı hastalarda işlevsellik tam eski düzeyine dönmeyebilir ve bu olasılık hastalık nöbetlerinin sayısı arttıkça daha artar görünmektedir. Bu veriler koruyucu tedavinin önemini vurgular. Distimi ve siklotimi ise, tanımı gereği, zaten sürekli ve kronik seyreden durumlardır. Burada belirtilerin minör (hafif) düzeyde olması yanıltıcı bir izlenim vermemelidir. Bu durumlar kronik olduğu için, kişiye ciddi zarar verme potansiyelindedir. Üstelik belirtilerin görece hafif olması, onların bir hastalık değil, kişilik özelliği olduğu kanısı yaratarak, doktora başvurmayı ve tedaviyi geciktirir ve zararı derinleştirir.

 

 

Maçka Cad. Beyaz Apt. No:15 Kat:3 D:6 Maçka - İstanbul

info@olcayyazici.com.tr

+90 212 246 41 21

+90 538 962 57 42

Engin Tasarım