BİLİMSEL YAYINLAR

UZMANLIK TEZİ

YAZICI O: Nöroleptiklere bağlı ekstrapiramidal belirtilerin biyokimyasına bir yaklaşım: EMG'de sessiz süre ile BOS'da HVA ve 5-HIAA ilişkisi. (Uzmanlık tezi). Istanbul Tıp Fak Psikiyatri Kürsüsü, 1979.


YABANCI DERGİLERDE MAKALELER

1. YAZICI O, HIZAL A, EROĞLU L, BASLO A, YAZICI J: Hypokinetic-rigid extrapyramidal side effects of neuroleptics: The relationship of the silent period in EMG and HVA and 5-HIAA in CSF.J Neurol Neurosurg Psychiatry, 49:448-450, 1986.
2. YAZICI O, KANTEMİR E, TAŞTABAN Y, ÜÇOK A, ÖZGÜROĞLU M: Spontaneus improvement of tardive dystonia during mania: Two cases. Br J Psychiatry, 158:847-850, 1991.
3. YAZICI O, ARICIOĞLU F, GÜRVİT G, ÜÇOK A, TAŞTABAN Y, CANBERK Ö, ÖZGÜROĞLU M, DURAT T, ŞAHIN D: Noradrenergic and serotoninergic depression ? J Affective Disord, 27:123-129, 1993.
4. YAZICI O, KANTEMİR E: Prediction of response to lithium prophylaxis: The role of changes in calcium and magnesium levels during short-term lithium administration. Nöropsikiyatri Arşivi, 29(3):128-133, 1992.
5. YAZICI O, GÜMÜŞÇÜ K, ESİN Y, KANTEMİR E, ÜÇOK A, ŞEN D, EROĞLU L: Change in serum calcium and magnesium levels during the early phase of lithium treatment: Prediction of the prophylactic response. Lithium, 5:53-58, 1994.
6. ÜÇOK A, YAZICI O, ŞEN D, ÇARİN M: Relationship between response to prophylactic lithium and HLA antigens in patients with bipolar mood disorder. Lithium, 5: 249-252, 1994.
7. ÜÇOK A, KARAVELİ D, KUNDAKÇI T, YAZICI O: Comorbidity of personality disorders with bipolar mood disorders. Compr Psychiatry, 39:72-74, 1998.
8. YAZICI O, KORA K, ÜÇOK A, TUNALI D, TURAN N.  Predictors of lithium prophylaxis in bipolar patients. J Affective Disorders, 55:133-142, 1999.
9. YAZICI O, ÜÇOK A, KORA K, ŞAYLAN M, TUNALI D, ÖZDEMİR Ö, KIZILTAN E, ÖZPULAT T: Unipolar mania: A distinct subgroup of bipolar disorder? J Affective Disorders, 71:97-103, 2002.
10. YAZICI O. Should psychomotor retardation be considered as a good prognostic factor in the treatment of depression? Medicographia, 25:47-48, 2003.
11. YAZICI O, KORA K, POLAT A, ŞAYLAN M. Controlled lithium discontinuation in bipolar patients with good response to long-term lithium prophylaxis. J Affective Disorders, 80:269-271, 2004.
12.  A ÖZERDEM, O YAZICI, Z TUNCA,  ET ORAL, S VAHİP, E KURT, Mood Disorders Study Group, Psychiatric Association of Turkey and K Tırpan. Establishment of a Computerized Registry Program for Bipolar Illness in Turkey: SKİP-TÜRK. J Affective Disorders, 78(Sup 1):163, 2004.
13. VAHİP S, YAZICI O, AKDENİZ F, GÖNÜL AS, KARADAĞ F, KOCADERE M, KORA K, ORAL ET, ÖZERDEM A, ÖZPOYRAZ N, TAMAM L, TUNCA Z, ÜÇOK A, VAHİP I, YEŞİLBURSA D, KÜLTÜR S. Treatment guideline for bipolar disorders of psychiatric association of Turkey. Acta Psychiatrica Scandinavia, 423(Sup):P87:40, 2004.
14. VAHİP S, KESEBİR S, ALKAN M, YAZICI O, AKISKAL KK, AKISKAL HS. Affective temperaments in clinically-well subjects in Turkey: initial psychometric data on the TEMPS-A. J Affective Disorders, 85:113-125, 2005.
15. ÜÇOK A, AKAR U, POLAT A, YAZICI O. Human leukocyte antigen alleles in patients with bipolar disorder in Turkey. European Psychiatry, 20:83, 2005.

 

TÜRKÇE DERGİLERDE MAKALELER

1. YAZICI O: Nöroleptik uygulaması ışığında psikoz etyopatogenezi. Nöropsikiyatri Arşivi, 13(1-2):1-20, 1976.
2. YAZICI O: Dopamin, GABA ve şizofreni. Nöropsikiyatri Arşivi, 13(3-4):141-149, 1976.
3. YAZICI O: Şizofreni biyokimyasında yeni görüşler.Simpozyum, Şizofreni Simpozyumu 1977, Cerrahpaşa Tıp Fak Psikiyatri Kürsüsü, (Ed. A Songar),Istanbul,  Bozak Mat, 78-83, 1978.
4. YAZICI O: Şizofreni tanı ve sağaltımında yeni yaklaşımlar. Nöropsikiyatri Arşivi, 17(3-4):141-150, 1980.
5. YAZICI O, ŞATIR FH, SEVİNDİ Ş, OTO R: Lepralı hastalarda ruhsal bozukluklar. Nöropsikiyatri Arşivi, 21(1-4):35-43, 1984. 
6. ŞATIR FH, YAZICI O, SEVİNDİ Ş, OTO R: Psikiyatrik epidemiyoloji ile ilgili bir alan çalışması: Standart bir ölçeğin Diyarbakır'da üç bölgede uygulanması. DÜTF Dergisi 11(3-4):123-129, 1984.
7. YAZICI O, ADAM E: Tourette Hastalığı: Bir olgu ve yeni gelişmelerin tartışılması. Tıp Fak Mecmuası, 48:533-538, 1985.
8. ÖZKAN S, YAZICI O: Depresyonda durum fenomeni olarak limbik-hipotalamik-hipofiz-adrenal (LHHA) eksen işlev bozukluğu ve DST. Tıp Fak Mecmuası, 48:670-678, 1985.
9. YAZICI O, GÖKYİĞİT A, YAZICI J, ÇALIŞKAN A: Uzun süre lityum kullanımının EEG üzerine etkisi. Nöroloji,Nöroşirurji,Psikiyatri Dergisi, 3:211-212, 1986.
10. YAZICI O: Duygulanım bozukluklarında serotonerjik disregülasyon. Nöropsikiyatri Arşivi, 28:1-9, 1991.
11. YAZICI O: Atipik depresyon. Nöropsikiyatri Arşivi, 29:59-64, 1992.
12. YAZICI O: Serotonerjik disregülasyon ve suisidal davranış. Klinik Psikofarmakoloji Bül. 3(1-2):40-42, 1993. 
13. YÜCEL B, TÜRKMEN A, ŞEN D, YAZICI O. Lityumun tek ve bölünmüş doz uygulamalarının günlük idrar miktarı üzerine etkileri. Nöropsikiyatri Arşivi, 31:6-9,1994.
14. ÜÇOK A, ŞEN D, GÖK Ş, YAZICI O: İkiuçlu duygudurum bozukluğunun koruyucu tedavisinde lityum kesimi: Bir yıllık izleme sonuçları. Nöropsikiyatri Arşivi, 32:66-69,1995.
15. YAZICI O: Anksiyete ve depresyonun birliktelik durumları. Nöropsikiyatri Arşivi, 32:163-170,1995.
16. YARGIÇ L İ, ENDERER M, İMRE H, ŞEN D, YAZICI O: Obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastalarda fluvoksamin ile klomipraminin rastgele tek-kör karşılaştırılması. . Nöropsikiyatri Arşivi, 32:70-75,1995.
17. YAZICI O. Distimi sağaltımı. Nöropsikiyatri Arşivi, 33:1-7, 1996.
18. BARAN I, KAPTANOĞLU G, GÜRVİT İH, YAZICI O. Capgras sendromu ve frontal sistem işlevleri. Olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 33:177-179, 1996.
19. GÖK Ş, ÜÇOK A, ŞEN D, YAZICI O: İkiuçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda lityum kesimi. Nöropsikiyatri Arşivi, 33:89-92, 1996.
20. ÜÇOK A, AKAR U, ÖZGEN ÜÇOK G, YAZICI O. İki uçlu duygudurum bozukluğunda HLA antijenlerinin rolü. ‘Klinik Psikiyatri, 1:27-30, 1998.
21. YAZICI O: Tedaviye dirençli depresyon. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 9:68-77, 1999.
22. YAZICI O: Psikotik afektif bozukluklar.  Psikiyatri Dünyası, 3:79-82, 1999.
23. YAZICI O: Ne zamana kadar koruyucu sağaltım? Kesmek olası mı? Psikiyatri Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 8: Ek 2: 28-35, 2000.
24. YAZICI O, KORA K, ÜÇOK A, TUNALI D, TURAN T. İki uçlu hastalarda lityum korumasının öngörücüleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 37: 73-81, 2000.
25. YAZICI O. Depresif hastalıklarda eştanı (komorbidite). Psikiyatri Dünyası, 5: 89-96, 2001.
26. YAZICI O. Bipolar bozukluğun koruma sağaltımı. Galenos, 121:94-101, 2006.
27. ÇAKIR S, YAZICI O. Duygudurum bozukluklarında acil tedaviler. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(42):1-7, 2007.
28. YAZICI O. Duygudurum bozuklukları: Kavram ve tarihçe. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(29):1-4, 2007.


A) KİTAP - KİTAP BÖLÜMÜ

1. KÖKNEL Ö, YAZICI O: Yaşambilimsel çözümlemede davranış. Bozak Mat ,Istanbul, 1977.
2. YAZICI O: Depresif hastalıkların biyokimyası.'Depresif Hastalıklar', İÜ İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları, 22-24 Mayıs1989, (Ed. E Adam), Istanbul, 35-41,1990.
3. YAZICI O: Duygudurum bozuklukları. 'Psikiyatri, Eds: E. Adam, R. Tükel, O Yazıcı , İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Vasiş , 1995.
4. YAZICI O. Şizofreni. 'Psikiyatri, Eds: E. Adam, R. Tükel, O. Yazıcı ,İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Vasiş , 1995.
5. KÖKNEL Ö, YAZICI O: Biyolojik tedaviler. 'Psikiyatri, Eds: E. Adam, R. Tükel, O. Yazıcı ,İst Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı, Vasiş , 1995.
6. YAZICI O: İkiuçlu duygudurum bozuklukları ve diğer duygudurum bozuklukları. ‘Psikiyatri Temel Kitabı-I’, Eds: C Güleç, E Köroğlu, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1977.
7. Duygudurum Bozuklukları-I: Ed: O. Yazıcı , Format Matbaacılık, Istanbul, 1998.
8. O YAZICI: Duygudurum bozuklukları. ‘Psikiyatri ders kitabı’, Eds: E Adam, V Şar, R Tükel, A Üçok, O Yazıcı.Emek Matbaacılık, Istanbul, 1998.
9. O YAZICI: Şizofreni. ‘Psikiyatri ders kitabı’, Eds: E Adam, V Şar, R Tükel, A Üçok, O Yazıcı.Emek Matbaacılık, Istanbul, 1998.
10. O YAZICI: Psikiyatrik bozuklukların biyolojik temelleri. ‘Psikiyatri ders kitabı’, Eds: E Adam, V Şar, R Tükel, A Üçok, O Yazıcı.Emek Matbaacılık, Istanbul, 1998.
11. Duygudurum Bozuklukları-II: Ed: O. Yazıcı , DBB Yayınları, Istanbul, 2000.
12. Çığlık Işıkla Buluştuğunda (When scream met light). Ed: Yazıcı O, Pınarbaş, İstanbul, 2006.
13. Depresyon sağaltım kılavuzu. Eds: YAZICI O, ORAL ET, VAHIP S. TPD Yayınları, Tuna Matbaacılık, Ankara, 2008.
 

B) POSTER - BİLDİRİ

1. EROĞLU L, ATAMER-ŞİMŞEK Ş, YAZICI O, BİNYILDIZ P: A two-year follow-up of lithium treatment of manic depressive patients in respect to some parameters. World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, London, 1980, (Abs. 0821).
2. YAZICI O, ADAM E, SABUNCU H: Lityuma dirençli bipolar affektif hastalık subgrubu. XXI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 7-13 Ekim 1985, Adana (Mersin), Çukurova Üniv Tıp Fak, Bildiriler, 143-145, 1986. 
3. YAZICI O, HIZAL A, EROĞLU L, BASLO A, YAZICI J: Nöroleptiklere bağlı hipokinetik-rijid belirtiler. XXI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 7-13 Ekim 1985, Adana (Mersin), Çukurova Üniv Tıp Fak, Bildiriler, 204-207, 1986.
4. YAZICI O, GÖKYİĞİT A, ÇALIŞKAN A, SABUNCU H: Kısa süreli lityum kullanımının EEG'ye etkisi. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 14-18 Eylül, Istanbul, Bakırköy Ruh ve Sinir Has Hastanesi, Bildiriler, Nöropsikiyatri Arşivi, 24(1-4):85-91, 1987.
5. YAZICI O, KANTEMİR E, TAŞTABAN Y, ÜÇOK A, ÖZGÜROĞLU M: Duyguduruma bağımlı tardiv distoni ve diskineziler. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1-4 Kasım 1990, Dokuz Eylül Üniv Tıp Fak, Bilimsel Yayınlar Kitabı, Cilt 3, 559-565, 1990.
6. YAZICI O, GÜRVİT G, ARICIOĞLU F, ÜÇOK A, CANBERK Ö, TAŞTABAN Y, ÖZGÜROĞLU M, DURAT T, ŞAHİN D: Noradrenergic / Serotonergic depression ? 5th World Congress of Biological Psychiatry, June 9-14,1991, Florence,Italy. Biol Psychiatry, 29 (O-10-05-03) 215 S, 1991.
7. DÜLGER H, ESİN S, YAZICI O, ESİN Y, EROĞLU L: Manik-depresif hastalıkta lityum tedavisinin görsel uyarılmış potansiyeller üzerine etkisi. İ Ü İstanbul Tıp Fak 11. Kurultayı, 22-25 Eylül 1991, Istanbul, Bildiriler, 90-96, 1991.
8. DÜLGER H, YAZICI O, ALKAÇ Üİ, GÖKHAN N: Lityum tedavisinin manik depresif hastalıkta görsel ve işitsel uyarılmış potansiyeller ve oddball yanıtları üzerine etkisi. XI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG Kongresi, 19-20 Haziran 1992 , Ürgüp, Hacettepe Üniv ve Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 1992.
9. DÜLGER H, YAZICI O, DEMİRALP T: The effect of lithium treatment on visual and auditory evoked potentials and oddball responses in manic depressive patients. Third international Symposium imagine of the brain in psychiatry and related fields (ISNIP), October 9-13, 1994, Antalya, Turkey.
10. TAVACIOĞLU L, KORA K, KARAVELİ D, YAZICI O, ERCAN H: Kaygının reaksiyon zamanı üzerine etkisi. 1th International Symposium of sport psychology, October 10-12, Mersin, 1997.
11. TAVACIOĞLU L, YAZICI O, KORA K, KARAVELİ D: Artistik cimnastikte bilişsel (cognitive) değerlendirmeler. 1th International Symposium of sport psychology, October 10-12, Mersin, 1997.
12. SAYLAN M, ÇAKIR S, YILMAZ D, YAZICI O: The attitudes of Turkish psychiatrists towards the genetics of mental illnesses. 11th AEP Congress, May 4-8,2002, Stockholm, European Psychiatry, 17 Suppl (S 38.3) 60 S, 2002.
13. YAZICI O, KORA K, POLAT A, ŞAYLAN M: Controlled lithium discontinuation in bipolar patients with good response to long-term lithium prophylaxis. 3rd European Stanley Foundation Conference on bipolar disorder, September 12-14 2002, Freiburg, Germany. P002, 2002.
14. YAZICI O, ÇAKIR S, KORA K. Validity of unipolar mania diagnosis, 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India
15. ÖZYILDIRIM İ, ÇAKIR S, EPÖZDEMİR H, YAZICI O. Comorbidity of axis-I disorders in bipolar patients and clinical correlates, 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India
16. ÇAKIR S, YAZICI O, ŞAHİN S. Rapid tranquilization of high dose quetiapine for treatment of acute mania. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India
17. ÇAKIR S, AKÇA Z, SEYLAM IG, YAZICI O. The role of depressive episodes in cognitive impairments of patients with bipolar disorder. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India
18. ÖZYILDIRIM İ, ÇAKIR S, ŞAHİN S, YAZICI O. Antidepressant treatment in bipolar patients, relation to switching to mania and comorbidity. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008,  Delhi & Agra, India
19. ÖZYILDIRIM İ, ÇAKIR S, GÜNAY G, YAZICI O. Clinical outcome of long-term prophylaxis in patients with bipolar disorder. 3rd Biennial Meeting of the ISBD 27-30 January 2008, Delhi & Agra, India.

Maçka Cad. Beyaz Apt. No:15 Kat:3 D:6 Maçka - İstanbul

info@olcayyazici.com.tr

+90 212 246 41 21

+90 538 962 57 42

Engin Tasarım